#dzikir-kepada-allah

Dzikir yang Mengantarkan Hamba Jadi Wali Allah

Friday, 23 Jul 2021 14:14 WIB

IHRAM.CO.ID, Kebahagiaan bagi seorang hamba ketika Allah SWT mengasihinya sepanjang waktu. Hamba yang menjadi kekasih Allah atau para wali Allah akan senantiasa diliputi kesenangan. Hatinya tenang dan penuh kedamaian....

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (8-habis)

Saturday, 24 Mar 2012 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Jika seseorang mendapati dirinya bebal dan menolak sikap cermat dan disiplin diri, ia mesti selalu bersama-sama dengan seseorang yang cakap dalam praktik-praktik seperti itu agar ia tertulari entusiasme...

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (7)

Wednesday, 21 Mar 2012 17:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Disamping beberapa peringatan tentang penelitian sebelum bertindak, seseorang juga mesti dengan ketat menuntut pertanggungjawaban dirinya atas tindakan-tindakan masa lampaunya. Setiap malam ia mesti memeriksa hatinya berkenaan dengan apa...

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (6)

Tuesday, 20 Mar 2012 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Tingkatan kedua dzikrullah adalah dzikir "golongan kanan" (Ashabul Yamin). Orang-orang ini sadar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang mereka dan merasa malu dalam kehadiran-Nya. Meskipun demikian, mereka tidak...

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (5)

Monday, 19 Mar 2012 06:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Wali Syibli suatu hari pergi mengunjungi sufi Tsauri. Didapatinya Tsauri sedang duduk tafakur sedemikian tenang sehingga tidak satu pun rambut di tubuhnya bergerak. Syibli pun bertanya kepadanya, "Dari...

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (4)

Friday, 16 Mar 2012 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Abdullah bin Dinar meriwayatkan bahwa suatu kali ia berjalan bersama Khalifah Umar di dekat Makkah ketika bertemu seorang anak laki-laki penggembala sedang menggembalakan sekawanan domba. Umar berkata kepadanya,...

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (3)

Wednesday, 14 Mar 2012 13:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Suatu hari, seorang Habsy datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan banyak dosa. Mungkinkah tobat saya bisa diterima?" Nabi menjawab, "Ya." Kemudian sang Habsy berkata,...

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (2)

Tuesday, 13 Mar 2012 12:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Ia akan merasakan takut yang sedemikian besar sehingga sebagian daripadanya saja sudah akan segera membuat penghuni surga gelisah dan memohon rahmat. Pintu lemari yang ketiga pun terbuka; di...

Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali: Pemeriksaan Diri dan Dzikir Kepada Allah (1)

Monday, 12 Mar 2012 22:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa di dalam Alquran Allah telah berfirman, "Akan Kami pasang satu timbangan yang adil di Hari Perhitungan dan tak akan ada jiwa yang dianiaya dalam...